Chương trình lễ an táng Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc.


Chương trình lễ an táng Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Tổng Giám Mục Tổng giáo phận Sài Gòn.

1. Linh cữu Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô sẽ về đến Sài Gòn vào ngày thứ hai hoặc chậm nhất là thứ 3.

2. Linh cữu Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô được quàn tại Toà tổng giám mục Sài Gòn 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3 tp Hcm, đến thứ 6 thì di quan ra nhà thờ Chính toà. ( nhà thờ Đức Bà Sài gòn )

ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc
Chiều tối cùng ngày sẽ tiếp tục di quan về Trung tâm Mục Vụ Sài Gòn để canh thức và cầu nguyện.

3.Thánh Lễ an táng Đức cố Giám Mục Phaolô sẽ vào sáng thứ 7 ngày 17 tháng 03 năm 2018

Linh cữu Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô được an táng trong nhà nguyện cổ của TTMV.

TGP Sài Gòn

Chương trình lễ an táng Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc.
Đánh giá bài viết