Các Giám mục Việt Nam ở Roma vui như ở nhà


Ngày thứ hai chuyến Ad Limina của HĐGM Việt Nam tại Roma-Thánh Lễ tại nhà thờ hiệu toà của ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Các Giám mục Việt Nam ở Roma vui như ở nhà

Các Giám mục Việt Nam ở Roma vui như ở nhà
Đánh giá bài viết