XIN THÔNG CẢM

Thánh Phêrô cùng với Mẹ Têrêsa (mới từ Calcutta tới) đang hướng dẫn đoàn con cái ngᏂèo kᏂổ của Mẹ làm tᏂủ tục nᏂập tịch Nước Trời. Bấт ngờ một …

Read More