Sống Đạo

Sống Đạo

Người Công Giáo có được phép Trưng hình “Ông тнầи Tài” Không?

Hỏi: Xin cha cho biết người Công Giáo có được phép trưng hình “Ông тнầи Tài” ở trong cơ sở thương mại của mình không? Và có được phép xem bói toán hay không? Trả lời: Trước hết, xin nói qua về việc тнờ phượng Chúa theo giáo lý của Giáo Hội. Điều Răn Thứ Nhất dạy […]