Giáo Hội Thế Giới

HÌNH ẢNH KÌ LẠ NÀY LÀ…


Dưới đây là hình ảnh tại một nhà thờ ở Rizal, Neuve, Philippin!

Để duy trì khoảng cách xã hội, cha xứ đã có một ý tưởng độc đáo là đặt các tượng thánh để phân chia, đánh dấu vị trí ngồi!

Thật kì lạ ư?

Chúng ta hãy nhớ rằng, trong mỗi thánh lễ, chúng ta được gặp thấy chính Chúa, được ngồi giữa Đức Mẹ, hàng vạn các thánh, các thiên thần đấy!

Nguồn: Mela Lesmora


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *