LỜI MẸ THÁNH TÊRÊSA CALCUTTA NHẮN NHỦ CÁC LINH MỤC


Nhân ngày Lễ kính Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta 05/09, chúng ta cùng ôn lại lời ân cần thân thương mà Mẹ từng nhắn nhủ các vị Linh mục sắp dâng Lễ.

Lời này được treo trong phòng Thánh tại nơi nguyện đường trong Dòng của Mẹ:“Hỡi Linh mục của Thiên Chúa, xin cha hãy dâng Thánh Lễ này như Thánh Lễ đầu tiên, như Thánh Lễ cuối cùng và như Thánh Lễ duy nhất của đời cha”.

Có nghĩa là luôn luôn cố gắng dâng Thánh Lễ cách thánh thiện, thân thương và sốt sắng.