Mộ phần của Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc ở nhà nguyện Tiểu Chủng viện

Mộ phần của Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc ở nhà nguyện Tiểu Chủng viện

Linh cữu của Ngài sẽ được chôn cất trong nhà nguyện Tiểu Chủng Viện Sài Gòn bên cạnh phần mộ của Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức Giám Mục phụ tá Aloisius Phạm Văn Nẫm.

NƠI YÊN NGHỈ CỦA ĐỨC CỐ TGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC TGM TGP SÀI GÒN ĐÃ HOÀN THIỆN.

\

Lạy Chúa xin cho linh hồn Đức Cố Tổng Phaolô được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Đức Tổng thân yêu của chúng con. Amen.

Nguồn: Trần Văn Thịnh

Mộ phần của Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc ở nhà nguyện Tiểu Chủng viện
Đánh giá bài viết