Những hình ảnh cuối cùng của Đức cố Tổng Giám mục Phaolo tại Rôma

Những hình ảnh cuối cùng của Đức cố Tổng Giám mục Phaolo tại Rôma

ĐỨC CHA PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN TP. HCM   

đã trở về Nhà Cha lúc 04 giờ 15, ngày 07.03.2018
tại bệnh viện San Camillo (Roma)
hoàn tất hành trình đức tin 74 năm,
với 48 năm Linh mục và 19 năm Giám mục.
Xin quý Hồng Y, quý Đức Cha cùng các thành phần Dân Chúa
hiệp thông cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Phaolô.

 

Những hình ảnh cuối cùng của Đức cố Tổng Giám mục Phaolo tại Rôma
Đánh giá bài viết