Phong Cách Pháp Thế Kỷ XIX


Mặc dù có xu hướng chia nhỏ các chasubles thành các loại rất cơ bản (ví dụ “gothic” hoặc “Roman”), thực tế là có một sự khác biệt hơn một chút so với điều này có thể được tìm thấy, không chỉ liên quan đến vết cắt cụ thể của chúng, mà còn liên quan đến trang trí đặc biệt của họ.


Hôm nay tôi muốn tập trung vào một loại “La Mã” đặc biệt thường được gọi là phong cách Pháp. (Để làm rõ, những gì thường được gọi là phong cách “Pháp” đặc biệt là phong cách Pháp thế kỷ 19.) Theo nguyên tắc chung, hình thức Pháp thế kỷ 19 hẹp hơn so với đối tác Ý và người ta thấy chúng được tạo ra bằng lụa hoặc nhung. 

Về mặt trang trí, hình thức này thường bao gồm một chữ thập ở mặt sau, trục thường được trang trí bằng một loại biểu tượng Kitô giáo – hình thức Lyon là ngoại lệ. Loại và hình thức đặc biệt này của La Mã là một trong hai hình thức phổ biến nhất – dĩ nhiên là dạng khác của Ý.

Chúng ta hãy xem một vài ví dụ, bắt đầu bằng các ví dụ lụa xanh và nhung đỏ sử dụng hình thức chữ thập rất đặc biệt và rất phổ biến của Pháp (đôi khi được gọi là ‘Parisian’):

Đây là hai áo khác, màu tím:

Tuy nhiên, nơi mà các cây thánh giá được quan tâm, một hình thức phổ biến khác được thấy ở Pháp là cây thánh giá thêu thường có hình dáng trang trí hơn, nhưng vẫn bao gồm các đặc điểm thông thường như hoa và cây nho và một số biểu tượng trong trục của cây thập tự:

Khá phổ biến trong hình thức tiếng Pháp là cái gọi là ” spade ” hoặc ” shovel ” kết thúc với stole và manog – được gọi là vì đó là hình dạng cơ bản của nó.

Trong trường hợp thêu của Pháp, các tác phẩm thêu của thời kỳ này rất phong phú, thường được tạo thành từ các sợi vàng kim loại phong phú được chế tác thành các tác phẩm điêu khắc.

Một trong những hình thức đặc biệt hơn của Pháp là hình thức Lyon. Sự khác biệt chính ở đây là chữ thập Lyon là hỗn hợp rõ ràng của thiết kế mồ côi Ý và Pháp (người Ý có chữ thập ở mặt trước và một cột duy nhất ở mặt sau).

Sự khác biệt trang trí đặc biệt của họ sang một bên, những gì phổ biến cho tất cả chúng là sử dụng màu sắc phong phú, kết cấu ấn tượng và đặc biệt chú ý đến biểu tượng Công giáo.

Nhưng trước khi chúng tôi rời khỏi chủ đề này, tôi sẽ cảm thấy hối hận nếu tôi không đề cập đến một biến thể tiếng Pháp thường thấy khác từ thời kỳ này. Về cơ bản, nó giống như ví dụ đầu tiên với hình chữ thập điển hình của Pháp, hoặc Paris, nhưng thay vì các thiết kế và biểu tượng thêu, một loại vải dệt có hoa văn (nói chung là đậm màu và thiết kế hoa) tạo nên trang trí. Đôi khi, chính nó chỉ là thập tự giá sử dụng các loại vải như vậy, và những lần khác là toàn bộ chasatter. Đây là hai ví dụ:

https://www.liturgicalartsjournal.com/2020/05/french-stylings-chasuble-designs-from.html