ROMA: Thánh lễ đưa chân Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Thánh lễ đưa chân Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Thánh lễ đưa chân, cầu nguyện cho linh hồn Đức TGM Phaolô do ĐHY Pietro Parolin – Quốc vụ khanh Toà Thánh chủ tế. Cùng đồng tế có sự hiện diện của ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sỹ nam nữ.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 17h chiều (giờ Roma) thứ bảy ngày 10/03 (23h, giờ Việt Nam) tại Nguyện Đường Kinh Sĩ bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và hoa
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, đám đông và trong nhà

ROMA: Thánh lễ đưa chân Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc
Đánh giá bài viết