Giáo Hội Việt Nam

Thánh Lễ An Táng Cha Phaolô Nguyễn Văn Oanh (Oanh Sông Lam) 31/05/2019 – Gp Kon Tum


Thánh Lễ An Táng Cha Phaolô Nguyễn Văn Oanh (Oanh Sông Lam)
Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Kontum, Gp KonTum
Lúc 5h30 thứ 6 ngày 31/05/2019
Do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *