Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Phaolô tại Nhà Thờ Chánh tòa Sài Gòn

Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Phaolô tại Nhà Thờ Chánh tòa Sài Gòn

Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Phaolô tại Nhà Thờ Chánh tòa Sài Gòn vào lúc 6h sáng ngày 16-03-2018

 

Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Phaolô tại Nhà Thờ Chánh tòa Sài Gòn
Đánh giá bài viết