Giáo Hội Việt Nam

Thông báo кнẩи!: xuất hiện một người đàn ông lạ mặt tự xưng mình là Linh mục


Hiện nay trên địa bàn Giáo phận Hà Tĩnh xuất hiện một người đàn ông lạ mặt tự xưng mình là Linh mục và đã dâng lễ nhiều nơi tại tỉnh Quảng Bình .

Vậy anh chị em ai thấy nhân vật này ở đâu xin báo gấp cho các Linh mục , đấng bản quyền để xem xét !

Nguồn: LM Bona Vut – Giáo xứ Song Ngọc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *