Sống Đạo

View All

Các đức tính của một linh mục tốt lành theo Đức Phanxicô

Ngày 13 tháng 12 năm 1969, bốn ngày trước khi mừng sinh nhật 33 tuổi, chủng sinh trẻ Jorge Mario Bergoglio được chịu chức linh mục. Sau khi được Đức …

On Gọi

View All

Một cầu thủ 26 tuổi thời danh, bỏ tất cả để đi tu làm Linh mục

Một cầu thủ 26 tuổi thời danh, bỏ tất cả để đi tu làm linh mục. Thật là một chuyện ngược đời đối với nhiều người. Khi còn là cầu …

Vatican

View All

Kỷ Niệm Kim Khánh 50 Năm Linh Mục Của Đức Thánh Cha Phanxicô

Cách đây tròn 50 năm, vào ngày 13/12/1969, chỉ trước sinh nhật lần thứ 33 của ngài 4 ngày, Đức Thánh Cha đã được Thụ phong Linh mục. Chúng ta …