Sống Đạo

View All

BẢY LƯỠI GƯƠM TỪNG ĐÂM THẤU TRÁI TIM ĐỨC MẸ

Vâng! Lời tiên báo đó đã ứng nghiệm trong cuộc đời của Mẹ, không chỉ một lưỡi gươm mà nhiều lưỡi gươm đã xuyên thâu trái tim Mẹ, điển hình …

On Gọi

View All

Giáo Phận Đà Lạt: Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh Kế Nhiệm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Đà Lạt

Tân Giám mục chính tòa Giáo phận Đà Lạt Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại …